Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 12 d’abril de 2013

Esquadres: NO explicaran res, per tant, res a celebrar


No explicarà les retallades
No explicarà com tenim el parc mòbil, la manca de material...

En definitiva parlaran i pàrlaran i no diran res de nou

PER TANT, RES A CELEBRAR
 
http://www.ceec.cat/catala/articles/dia-de-les-esquadres-2013/

Dia de les Esquadres 2013

El proper dilluns 22 d'abril a les 12 hores a l'Auditori de Barcelona se celebrarà l'acte nacional del Dia de les Esquadres, en el qual es repartiran les distincions i medalles al cos de Mossos d'Esquadra, a les Policies Locals i a altres cossos.
A més, la Diada també comptarà amb dues intervencions importants: el discurs del nou cap del cos de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intervenció del nou Conseller de l'Interior, Ramon Espadaler.

Tots dos s'estrenen en aquesta Diada i caldrà, doncs, escoltar-los i estar amatents per veure si els seus discursos sols són protocolaris o també afronten la situació actual de la Policia de Catalunya.

De cara a la Diada, apareixen qüestions: ambós càrrecs tractaran temes com el redesplegament dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat (CFSE)? Parlaran Espadaler i Traperao dels intents de la Delegada del Govern a Catalunya d'enfrontar la nostra policia amb els CFSE? Tractaran les dificultats de la nostra policia i la seva interrelació amb alguns sectors de la nostra societat?

Espadaler també haurà d'explicar amb claredat les retallades, la manca de nous efectius, les dificultats amb el material mòbil i tants altres elements materials que impedeixen un correcte desenvolupament de la funció d'assegurar la seguretat pública. També caldrà que el Conseller expliqui el desarmament de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya que, tot i la voluntat d'ésser, avui veu reduïdes les seves funcions quan, realment, seria més important que mai la seva potenciació a través de l'aparició de noves promocions i el reciclatge de tots i cadascun dels membres del cos de Mossos d'Esquadra i de les Policies Locals.

Des del CEEC esperem, doncs, un acte ple de fermesa i contundència davant la greu situació que avui pateixen els membres de la Policia de Catalunya, els quals passen greus dificultats per assegurar la seguretat pública dels nostres ciutadans.

El dia de les Esquadres 2013 ha de significar un pas endavant clar que eviti el desencís de la nostra policia.